Un mes després de l’inici del procés de signatura de l’Acord del Pakistan, un programa de seguretat vinculant basat en el model de l’Acord Internacional per a la Salut i la Seguretat a la Indústria Tèxtil i de la Confecció, 33 marques s’hi comprometen.