La nostra visió:

Totes les persones que treballen en la indústria global de la confecció i la roba esportiva han de gaudir i exercir els seus drets humans al lloc de treball i comunitats i han de ser capaços de defensar i millorar aquests drets.

La nostra missió:

La Campanya Roba Neta treballa per millorar estructuralment les condicions laborals i donar suport a l’apoderament de les treballadores de la confecció en la indústria tèxtil i esportiva. Nosaltres:

 • Pressionem les empreses i els governs perquè assumeixin la seva responsabilitat de garantir que es respectin i apliquin els drets laborals en les cadenes de subministrament globals;
 • Treballem en solidaritat amb les treballadores organitzades en les cadenes de subministrament globals que lluiten pels seus drets en qualsevol lloc del món i prenem mesures en casos concrets de violacions dels drets de les treballadores i activistes;
 • Sensibilitzem i mobilitzem la gent per portar a terme accions individuals i col·lectives (relacionades amb el consum, la ciutadania, el treball, inversions o altres àrees de la vida);
 • Explorem mecanismes judicials i pressionem per una legislació que protegeixi els drets de les treballadores i obligui les empreses a rendir comptes;
 • Promovem la contractació pública i privada per assegurar que es respectin els drets de les treballadores en el procés de producció;
 • Treballem juntes per desenvolupar la nostra pròpia xarxa i enfortir l’aliança mundial pels drets de les treballadores.

El treball de la Campanya Roba Neta es basa en els següents principis:

 • Totes les treballadores —independentment del seu sexe, edat, país d’origen, estatus legal, situació laboral, ubicació o qualsevol altra condició— tenen dret a condicions de treball bones i segures, que puguin exercir els seus drets fonamentals de lliure associació i de negociació col·lectiva, i guanyar un salari digne, que els permeti cobrir les necessitats bàsiques.
 • Les treballadores tenen dret a conèixer els seus drets (en virtut de la llei i els acords nacionals i internacionals, així com les iniciatives voluntàries i acords). I tenen dret a l’educació i la formació en relació amb aquests drets.
 • Les consumidores i els consumidors tenen dret a saber on i com es produeixen les seves peces de roba i calçat.
 • Són les pròpies treballadores les que han de prendre la iniciativa en la seva organització i apoderament.
 • Són les treballadores les que millor poden avaluar les seves necessitats i els riscos que assumeixen per fer valer els seus drets. Les campanyes públiques i altres iniciatives per prendre mesures en casos de violacions de drets i el desenvolupament d’estratègies de lluita, s’han de fer consultant amb les treballadores i els seus representants.
 • Els i les consumidores han de prendre mesures perquè es respectin els drets de les treballadores. No obstant això, la CRN generalment no avala ni promou boicots com a eina d’acció.
 • Per tal d’aconseguir i mantenir els drets laborals, s’han d’abordar les qüestions de gènere subjacents que faciliten les violacions de drets.
 • Els governs nacionals i les autoritats internacionals tenen l’obligació d’aplicar la legislació i sancionar tot aquell que no la compleixi. Ha d’existir una legislació vinculant que compleixi amb les normes establertes en els convenis de l’OIT. També s’han d’implementar polítiques de compres ètiques.
 • La indústria de la confecció i del calçat esportiu (incloent els propietaris de les fàbriques, agents, empreses de fabricació, marques de roba de marca, minoristes i altres) tenen la responsabilitat de garantir que les bones pràctiques de treball segueixen la norma en tots els nivells de la indústria. Donada l’estructura actual de la indústria, les marques de moda i grans cadenes distribuïdores han d’utilitzar la seva posició de poder per assegurar que es compleixin les bones normes de treball.
 • Les marques de moda i les cadenes de distribució han d’adoptar un codi de pràctiques laborals que segueixi les normes establertes en el codi model de la CCC, han de comprometre’s a implementar aquestes normes en tota la cadena de subcontractació de la producció de peces de vestir, i participar en iniciatives de verificació multistakeholders transparents i participatives, per tal de desenvolupar accions d’execució i supervisió del codi.
 • Les firmes de marca i els minoristes han de buscar activament el diàleg social amb les organitzacions sindicals, i signar acords marc internacionals per facilitar aquest diàleg.
 • Les empreses han de garantir la transparència en l’estructura de les seves xarxes de subministrament i de les seves accions empresarials per tal de mantenir les bones normes laborals.
 • Els sindicats i les ONG haurien de cooperar a nivell nacional, regional i global per millorar les condicions en la indústria de la confecció i del calçat i facilitar l’apoderament de les treballadores, sense haver de recórrer al proteccionisme. Aquesta cooperació ha de basar-se en el respecte de funcionaments i mètodes diferents, una comunicació oberta i activa, consens participatiu i la crítica constructiva.

 

Per saber-ne més:

Aquí trobaràs respostes a les teves Preguntes Freqüents