La Campanya Roba Neta condemna enèrgicament l’actual campanya de desprestigi contra una ONG independent de drets laborals a Cambodja

25/juny/2024 | Llibertat d'associació, Notícies

El Centre per a l’Aliança del Treball i els Drets Humans (CENTRAL) va publicar recentment un informe sobre la llibertat d’associació en la indústria de la confecció, i poc després va haver de fer front a una campanya de desprestigi i falses acusacions.

L’informe avalua específicament els processos utilitzats pel programa Better Factories Cambodia (BFC) de l’Organització Internacional del Treball i analitza si aquests processos avaluen adequadament i informen adequadament sobre les barreres a la llibertat sindical imposades pels ocupadors. L’ informe es mostra en ocasions crític amb l’ eficàcia d’ aquests processos i ve acompanyat d’ una sèrie de recomanacions clares sobre com millorar el programa per garantir una millor salvaguarda del dret a la llibertat sindical de les treballadores i treballadors. Els resultats de la investigació de camp i les recomanacions es van compartir amb BFC abans de la publicació de l’informe.

Els sindicats progovernamentals, que sembla que desconeixen el contingut exacte de l’informe, afirmen ara que aquest no reflecteix la situació real dels sindicats i la llibertat d’associació a Cambodja i és perjudicial per als inversors actuals i futurs. Aquest llenguatge, que sol procedir d’organitzacions patronals i no de representants de les treballadores i els treballadors, també pot trobar-se en les cartes que més de 15 sindicats progovernamentals han presentat davant el Ministeri de Treball i Formació Professional i el Ministeri de l’Interior sol·licitant una investigació sobre les operacions i finances de CENTRAL. S’acusa CENTRAL d’activitats il·legals per a les quals s’han utilitzat fons estrangers. Aquestes falses acusacions suposen un greu risc per a l’existència i el funcionament futur de l’organització, ja que investigacions similars han provocat en el passat la suspensió temporal o permanent d’altres organitzacions independents que operen en diferents sectors a Cambodja. És clar que l’informe s’està utilitzant com a excusa per soscavar i atacar CENTRAL, i per restringir encara més l’espai de les organitzacions de la societat civil per exercir el seu dret a la llibertat d’expressió, que és un dret habilitant, i essencial per exercir el dret a la llibertat d’associació.

Aquesta campanya de desprestigi contra CENTRAL està en línia amb la repressió més àmplia contra les persones defensores dels drets laborals i humans al país. Des de fa anys, l’espai cívic ha estat sotmès a una enorme pressió a Cambodja i el marge de maniobra dels sindicats s’ha vist greument limitat des de la introducció de la Llei de Sindicats el 2016. Els actuals atacs selectius contra CENTRAL semblen coordinats i un esforç ben planificat per eliminar una altra veu independent en el panorama de l’espai cívic de Cambodja.

La Campanya Roba Neta se solidaritza fermament amb CENTRAL i la recolzarà en la seva lluita contra aquestes falses acusacions.

També et pot interessar

Pin It on Pinterest

Share This