Canvia les teves sabates

El sector del calçat és una part clau de la indústria de la moda. Però les mobilitzacions i protestes dels treballadors i treballadores sobre les precàries condicions laborals i mediambientals dels processos productius del sector del cuir i del calçat pràcticament no es coneixen ni es difonen.

La vulneració sistemàtica dels drets humans i laborals, salaris de misèria, interminables jornades de treball, riscos per a la salut i per al medi ambient per l’ ús de productes químics i tints perillosos… són constants en aquesta indústria.

Des de la campanya europea “Canvia Les teves Sabates” reivindiquem una cadena de subministrament del calçat ètica, sostenible i transparent, i mobilitzem la ciutadania perquè exigeixi la millora de les condicions laborals en el sector del calçat de cuir.

Creiem que:

1 Els treballadors i treballadores de la cadena de subministrament del calçat tenen dret a un salari digne.
2 Els treballadors i treballadores de la cadena de subministrament del calçat tenen dret a unes condicions laborals segures.
3 Els consumidors i consumidores tenen dret a accedir a productes segurs i a la transparència del procés de producció del calçat.

El calçat que utilitzem, sobretot el de cuir, amaga en molts casos vulneracions de drets humans o danys al medi ambient al llarg de la cadena de subministrament.

La fabricació de calçat requereix de mà d’obra intensiva i poc qualificada. Per aquesta raó, moltes marques europees externalitzen tota o part de la producció a països amb salaris baixos i on les males pràctiques estan generalitzades. Normalment, els treballadors i treballadores d’aquests països no tenen la possibilitat de millorar les seves pèssimes condicions laborals (salaris de misèria, extenuants jornades de treball i nivells il·legals d’hores extres sovint no remunerades, absència de mesures de salut i seguretat en el treball) perquè la negociació col·lectiva i la llibertat sindical estan limitades, quan existeixen.

Actualment, el 87% de les sabates es fabriquen a Àsia, sent la Xina el principal productor: dos de cada tres sabates venuts en el món procedeixen d’aquest país. Respecte al calçat de cuir, més del 40% es fabrica a la Xina, seguit per Itàlia (6%), Mèxic (6%), el Brasil (4%) i l’Índia (4%).

En alguns d’aquests països s’apliquen legislacions ambientals laxes i poc restrictives, de manera que s’afavoreixen enormement les pràctiques contaminants de la indústria del cuir, que és una baula fonamental de la cadena de subministrament del calçat. Durant el procés de fabricació de calçat de cuir hi ha dues etapes que poden ser especialment perilloses: l’adobat (transformar la pell dels animals en cuir) i el muntatge, realitzat en major mesura a la fàbrica. En absència d’una legislació adequada, els impactes d’aquesta indústria sobre el medi ambient i la salut poden ser molt negatius.

Un dels majors problemes de les persones treballadores a molts països productors de calçat, especialment a Àsia, és que els salaris són molt baixos. El personal d’ aquest sector pot arribar a tenir dificultats per viure dignament de la seva feina, encara que estigui cobrant el salari mínim interprofessional. Per exemple, el salari mínim a la Xina és solament la meitat del que seria necessari per a viure amb dignitat, mentre que a Bangladesh és de tot just la cinquena part. Percebre un salari digne és un dret humà que moltes vegades no es compleix als països productors de calçat d’Àsia. Els baixos salaris també solen comportar nivells il·legals d’hores extraordinàries.

En la producció de calçat hi ha un fet constatat: la gran diferència en el repartiment dels beneficis. És habitual que el preu final de venda del parell de sabatilles que fabrica cada treballador o treballadora equivalgui més o menys al seu salari mensual. Això és pel fet que el treballador o treballadora es queda amb una fracció mínima de l’import del preu de venda al públic. Per exemple, dels 120 euros que costen unes sabatilles esportives produïdes a Indonèsia, el personal es porta tan sols 2,5 euros, és a dir, poc més del 2% del preu final, mentre que la major part del valor de la sabata pararà a la marca i al detallista.

Gairebé la meitat de tot el cuir produït en el món procedeix d’Àsia, la immensa majoria als països empobrits. Els cinc primers productors mundials de cuir són la Xina (18%), Itàlia (10%), República de Corea (7%), l’Índia (7%), Rússia (6%) i el Brasil (6%).

Un dels processos que entranya majors riscos és l’adobat, mitjançant el qual es transforma la pell de l’animal en cuir que es pot utilitzar, entre altres coses, per a fabricar sabates. En aquests processos intervé el crom, un producte químic que pot arribar a ser molt problemàtic. El crom III, l’ús del qual està estès en aquests processos, pot oxidar-se i convertir-se en crom VI (crom hexavalent) quan el procés d’adobat no està ben controlat. Es tracta d’una substància molt tòxica, tant per a les persones com per al medi ambient. Entre el 80% i el 90% del cuir s’adoba amb sals de crom, ja que sol ser bastant més barat que l’adobat vegetal (realitzat amb tanins vegetals en comptes de crom).

En les adoberies, molts treballadors i treballadores no tenen accés a mesures de seguretat adequades per a manipular productes químics i cuir xopat d’aquestes substàncies. Com a conseqüència, la seva salut es veu afectada i solen patir moltes malalties i lesions.

Tots els compostos de crom hexavalent es consideren cancerígens, amb el que el risc de les persones treballadores a desenvolupar càncer augmenta amb la quantitat de crom hexavalent inhalat i el temps d’exposició al producte. Alhora, el contacte visual directe amb àcid cròmic o pols derivats d’ aquesta substància poden causar danys oculars irreversibles. El crom hexavalent també pot provocar irritacions en el nas, la gola i els pulmons. Les al·lèrgies al crom hexavalent són freqüents entre els treballadors i treballadores, ja que la inhalació dels compostos de crom pot causar símptomes asmàtics, com sibilación i dificultats respiratòries. A més, el contacte prolongat amb la pell pot produir dermatitis i úlceres cutànies. Fins i tot el contacte amb petites quantitats pot provocar una sensibilitat al·lèrgica al crom i generar erupcions cutànies greus.

El sector del calçat és molt poc transparent. Resulta gairebé impossible saber on i en quines condicions laborals i ambientals s’ha produït cada parell de sabates.

La falta de transparència dificulta enormement que els fabricants i les marques es responsabilitzin de la situació, ja que s’escuden amb facilitat en la idea que els problemes no afecten la part de la cadena de subministrament que els correspon. Com a conseqüència, no es poden prendre les mesures necessàries per a solucionar aquestes condicions pèssimes, de manera que les persones treballadores i el medi ambient continuen veient-se afectats.

L’opacitat entra en contradicció amb les Directrius de les Nacions Unides per a la Protecció del Consumidor, que estableix el seu dret a tenir informació sobre els productes que compra.

Com a conseqüència, no es poden prendre les mesures necessàries per a solucionar aquestes condicions pèssimes, de manera que les persones treballadores i el medi ambient continuen sofrint.

  • Empoderar als consumidors i consumidores perquè puguin triar sabates produïdes amb respecte als drets laborals i mediambientals.
  • Conscienciar als consumidors i consumidores de la importància de protegir la seva pròpia salut triant calçat que no contingui crom ni productes químics tòxics.

Exigeix transparència en la cadena de subministrament del calçat unint la teva firma!

Drets laborals calcigats: 23 empreses de la indústria del calçat a examen

Canvia Les teves Sabates ha avaluat 23 empreses de calçat per a mostrar quina és la situació de la sostenibilitat social del sector. L’informe aporta recursos perquè els consumidors i consumidores coneguin el grau d’implicació de les grans marques per a solucionar els problemes relacionats amb els drets laborals al llarg de tota la cadena de subministrament del calçat.
Fes clic en cada secció i sobre el logo de cada marca per a conèixer el resultat de l’anàlisi.
(vacio)
Sense comentaris

Empreses que no van col·laborar amb la campanya CTZ i no van respondre l’enquesta

Mínim esforç

Empreses que pràcticament no van aportar cap dada que demostri que respecten els drets humans de les persones treballadores i que apliquen processos de deguda diligència en aquest àmbit.

Primers passos

Empresas que declarativamente incorporan acciones de debida diligencia en derechos humanos, pero que de momento no pueden acreditar que las hayan implementado con determinación.En la bona direcció

Empreses que poden demostrar que, globalment, les seves activitats empresarials preveuen alguns mecanismes de deguda diligència en matèria de drets humans, tot i que són insuficients.

Progressen adequadament

Empreses capaces d’ acreditar que incorporen processos de deguda diligència en matèria de drets humans al llarg de tota la cadena de subministrament i que, a més, adapten contínuament la seva activitat empresarial per detectar els impactes negatius sobre els drets humans i protegir efectivament els drets de les persones treballadores. Aquestes empreses rendeixen comptes sobre com aquests impactes negatius s’han abordat.

Cap de les empreses analitzades

Si analitzem amb deteniment el comportament de les empreses en els àmbits clau de la responsabilitat social pel que fa al compliment dels drets humans, és evident que, en general, hi ha un ampli marge de millora.

Actua:

La majoria de les marques ens oculten les condicions laborals del sector del calçat i mantenen les seves cadenes de subministrament en secret. Això ha de canviar.

Uneix la teva signatura i exigeix a les principals marques de calçat que publiquin els noms i les direccions de tots els seus proveïdors, informin sobre els progressos realitzats en l’abandó de productes químics perillosos i garanteixin el respecte dels drets humans.

Vídeos relacionats

Pin It on Pinterest

Share This