“Revolució sense patró” reivindica un canvi en profunditat, global i dràstic en la indústria tèxtil que vulnera els drets humans i en les estructures econòmiques i polítiques que la sostenen.

Aquesta revolució sense patró canalitza moltes reivindicacions: 

  • És una revolució que no accepta les discriminacions per raons de gènere, origenètnic, edat, orientació sexual o raça. Que reclama la llibertat sindical i la negociació col·lectiva com a dret indispensable per exigir al patró el compliment de tots els drets laborals.
  • És també una revolució feminista, que defensa una transformació constant en les relacions de poder, que camina cap a la igualtat d’oportunitats laborals per les treballadores de la confecció i condemna la violència de gènere.
  • També significa una revolució contra els patrons de producció marcats per les marques internacionals que alimenten jornades maratonianes, salaris indignes i explotació laboral.
  • És també un canvi en profunditat en els patrons de consum de la societat i les institucions internacionals.
  • Finalment, és una revolució en el patró actual de la indústria i la imposició de normes vinculats pel que fa al respecte dels Drets Humans i la transparència en les cadenes de subministrament.

Actua:

Pin It on Pinterest

Share This