Declaració de la política de gènere

La Campanya Roba Neta està compromesa a millorar la vida i les condicions de totes les persones que treballen en la indústria del vestit i la roba esportiva mundial, la gran majoria dels quals són dones. Per tal de promocionar els drets de les treballadores, la CRN es compromet a lluitar contra la discriminació de gènere que pateixen les treballadores de la confecció.

Declaració de la política de gènere

Dins de la indústria tèxtil les dones concentren els treballs no qualificats, amb salaris baixos, precaris i sovint casuals o informals, incloent el treball a domicili. El seu treball, fins i tot quan és especialitzat, és infravalorat o no es reconeix, i poques treballadores tenen accés a condicions dignes de treball o de formació.

Les treballadores tenen poca veu i influència en els seus llocs de treball. Sovint se’ls nega el dret a afiliar-se a un sindicat o a organitzar-se. La desigualtat de poder de les treballadores de la confecció en relació amb els homes i els seus caps, tant a la feina com a la societat, és l’origen de les injustícies i privacions que experimenten.

Les treballadores de la confecció estan a una posició vulnerable, especialment si són joves, migrants, o no tenen formació. Sovint treballen en condicions insegures i insalubres. No tenen drets laborals, ni tan sols protecció per maternitat. Les llargues jornades de treball, típiques de la indústria del vestit, sovint entren en conflicte amb la capacitat de la dona per complir amb les responsabilitats que s’espera que ha d’assumir amb les seves famílies i comunitats.

La CRN entén, que els drets laborals han d’incloure el paper vital que les dones d’arreu del món exerceixen a la llar i la societat, encarregant-se de la cura dels altres. A aquest treball no remunerat, s’hi afegeix a més el seu paper com a treballadores productives i remunerades.

 

La CRN té com a objectiu ajudar a les treballadores de la confecció a aixecar les seves veus i aconseguir un canvi positiu en les seves vides.

Amb l’objectiu de millorar les condicions de les treballadores de la confecció i el seu apoderament la CRN treballa per la plena aplicació dels drets humans i les normes laborals de l’OIT en la cadena de peces de vestir i subministrament de roba esportiva, especialment la llibertat d’associació i la llibertat enfront la discriminació. I s’esforça per fer que les persones consumidores siguin conscients de les condicions en les quals es fan la seva roba i calçat i el paper de les treballadores en el procés de producció.

 

Per fer realitat aquests compromisos la CRN:

 • Desenvolupa tots els seus temes de treball des d’una perspectiva de gènere;
 • Inclou valoracions de gènere en totes les seves activitats, en particular en les tasques jurídiques i de campanya, i posa de relleu la discriminació de gènere que pateixen les treballadores;
 • Treballa per fer visibles les experiències, necessitats i lluites de les treballadores en tots els nivells de la producció, especialment els que estan a la part inferior de les cadenes de subministrament, com ara les treballadores a domicili, i pressiona pel reconeixement de la seva condició de treballadores;
 • Aplica estratègies legals i de difusió complementaries per ampliar els drets de les dones que treballen en la indústria del vestit;
 • Fa seguiment de les tendències socials i econòmiques a nivell global, així com les pràctiques a la cadena de subministrament, i dóna a conèixer el seu impacte en les dones que treballen en la indústria del vestit;

Per fer possibles els nostres objectius, la CRN:

 • Fomenta la solidaritat i promou vincles entre les dones que compren la roba, les dones que la produeixen  i les que la venen;
 • Col·labora amb el moviment obrer internacional i amb organitzacions de dones: pels drets de les treballadores i l’apoderament de les dones a unir-se i prendre posicions de lideratge en els sindicats, la societat i les organitzacions de treballadores;
 • Col·laborar amb les ONG, els mitjans de comunicació i entitats de recerca per centrar l’atenció en les condicions de treball de les dones que treballen en la indústria del vestit i la roba esportiva;
 • Crida a les empreses i els empresaris de la cadena de subministrament a assegurar que totes les treballadores de la confecció poden accedir als seus drets humans i legals, en particular els drets de la dona al treball decent i la igualtat de remuneració;
 • Pressiona la comunitat internacional i estaments polítics, així com els governs nacionals, a tenir més en compte la importància del treball decent i les normes internacionals del treball en programes orientats a potenciar econòmicament a les dones en els països productors de peces de vestir;
 • Promou la comprensió i l’aprenentatge sobre qüestions de gènere, perquè la política i les prioritats reflecteixen el compromís de fer del món un lloc millor per a les dones que treballen en la cadena tèxtil i roba esportiva;
 • Augmenta la consciència entre els consumidors, especialment les dones joves, sobre la relació de la roba que compren i les vides de les dones treballadores que els produeixen, així com els beneficis d’un consum ètic i l’ “slow fashion”, que valora la qualitat de la producció sobre la quantitat;
 • Proporciona recursos per ajudar a la xarxa de la CRN i altres parts interessades a desenvolupar estratègies eficaces per qüestionar la desigualtat de gènere;
 • Realitza investigacions sota un prisma de gènere, fins i tot en el disseny de la investigació, metodologies, i l’anàlisi, la producció de resultats que inclouen estadístiques i resultats desglossats per sexe;
 • Assegura que les nostres pròpies pràctiques internes i mètodes de treball reflecteixen el nostre compromís amb la igualtat de gènere.

Els drets de les dones i les nenes, inclosos els drets reproductius, són reconeguts per l’ONU com un dret humà. La CRN farà tot el possible perquè aquests drets siguin una realitat per a les dones que treballen en la indústria del vestit i la roba esportiva.

Serem audaces, atrevides i ambicioses en la nostra recerca de justícia social i econòmica per a les treballadores de la confecció

Pin It on Pinterest

Share This