Tota persona té dret a fundar sindicats i a sindicar-se per a la defensa dels seus interessos, tal com es recull a l’ article 23 de la Declaració Universal dels Drets Humans.

Els sindicats són crucials per a garantir a les persones treballadores un salari i unes condicions de treball dignes. Són la forma més eficaç i legítima d’establir un tracte just, perquè els permet romandre units, expressar les seves opinions i defensar els seus drets col·lectivament.

Tot i que la llibertat d’associació i la negociació col·lectiva estan protegits com a dret constitucional en molts països, alguns governs permeten als ocupadors burlar-se d’aquest dret. Això converteix el menyscapte dels drets laborals en una manera d’atreure la inversió estrangera.

Per exemple, els compradors sovint trien a països com la Xina i Indonèsia perquè aquests governs són ben coneguts pels seus esforços per a impedir que els sindicats elevin els salaris mínim

Només un petit percentatge de les persones treballadores del sector tèxtil estan sindicalitzades, i moltes d’elles són unions controlades pels ocupadors que responen als interessos d’aquests abans que als de les persones treballadores (coneguts com a sindicats grocs o verticals).

Mentre treballadores i treballadors a tot el món estan lluitant per a obtenir el seu dret a sindicalizarse, els administradors responen sovint mitjançant l’adopció de tàctiques de repressió sindical.

La Campanya Roba Neta defensa el dret a la llibertat sindical en el tèxtil, i lluita per a garantir-lo.

“Article 23. Declaració Universal dels Drets Humans”
1Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció del seu treball, a condicions equitatives i satisfactòries de treball i a la protecció contra la desocupació.
2Tota persona té dret, sense cap discriminació, a igual salari per treball igual.
3Tota persona que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria, que li asseguri, així com a la seva família, una existència conforme a la dignitat humana i que serà completada, en cas necessari, per qualssevol altres mitjans de protecció social.
4Tota persona té dret a fundar sindicats i a sindicar-se per a la defensa dels seus interessos.

Pin It on Pinterest

Share This