La responsabilitat d’una empresa de dur a terme accions de Deguda Diligència en Drets Humans (DDDH) és una de les pedres angulars dels Principis Rectors sobre les empreses i els drets humans de les Nacions Unides.

La Campanya Roba Neta (CRN) considera que la Deguda Diligència en Drets Humans és un element clau del conjunt de mesures voluntàries que totes les empreses han d’implementar. No obstant això, les mesures voluntàries continuen sent clarament insuficients. Atès que el comerç i les estructures de les cadenes de subministrament tenen una escala mundial, creiem que és necessari aprovar un tractat internacional vinculant que estableixi les bases per a regular el treball digne al llarg de la cadena de subministrament i que faci que totes les empreses siguin responsables del respecte als drets laborals i humans a tot el món.

Posició de la Campanya Roba Neta sobre la Deguda Diligència en Drets Humans

La CRN entén que ha de ser la Deguda Diligència en Drets Humans per a defensar els drets laborals en el sector tèxtil, d’acord amb els Principis Rectors de l’ONU. No obstant això, de cap manera suposa una reducció o condició al nostre ferm convenciment que continua sent necessari adoptar una normativa internacional de caràcter vinculant.

Posició de la Campanya Roba Neta sobre la Transparència

1 Els treballadors i treballadores de la cadena de subministrament del calçat tenen dret a un salari digne.

2 Els treballadors i treballadores de la cadena de subministrament del calçat tenen dret a unes condicions laborals segures.

3 Els consumidors i consumidores tenen dret a accedir a productes segurs i a la transparència del procés de producció del calçat.

Pin It on Pinterest

Share This