"Una família ha perdut quatre filles, sabíem que les condicions de seguretat en molts tallers eren molt dolentes, però no imaginàvem que pogués produir-se un accident tan greu. Seguirem investigant sobre el cas per tenir proves contundents i aclarir amb quines marques...