El passat 4 de maig de 2021, SETEM va ser convidada a una sessió de debat online, organitzada per Feministes de Catalunya, dedicat a explorar l’explotació laboral de les dones en el context del capitalisme global. Al debat hi van participar quatre ponents que, des de...