Què és un salari digne?

La indústria tèxtil és una de les que més treball genera a tot el món. Per exemple, a Àsia dóna treball a més de 15 milions de persones, que en la seva gran majoria són dones. Les marques internacionals guanyen milions en beneficis tots els anys, però aquesta indústria creixent depèn de la mà d’obra barata de milions de treballadores, a qui s’explota i paguen sous que estan molt per sota dels salaris dignes.

QUÈ ÉS UN SALARI DIGNE ?

Un salari digne hauria de guanyar-se amb el treball realitzat durant la setmana laboral estàndard (no més de 48 hores), i hauria de ser suficient perquè una treballadora del sector tèxtil compri menjar per si mateixa i per a la seva família i perquè es pugui pagar l’habitatge, l’atenció mèdica, la roba, el transport i l’educació, i hauria quedar-li una petita quantitat d’estalvis per poder fer front a possibles imprevistos.

No obstant això, no es paguen salaris dignes, i això fa que moltes treballadores del sector tèxtil es vegin obligades a treballar llargues jornades per guanyar diners extra i no puguin arriscar-se a no treballar quan les seves condicions laborals són insegures o quan tenen problemes de salut. A causa dels sous baixos que reben, les treballadores han de recórrer a préstecs per poder arribar a subsistir, i no tenen estalvis per fer front a possibles èpoques en les que no tinguin feina.

La Campanya Roba Neta internacional juntament amb les i els treballadors del sector tèxtil, els sindicats i les persones consumidores s’uneixen en aquesta Campanya Salaris Dignes per exigir que en la indústria tèxtil es paguin sous que siguin suficients per viure amb dignitat.

 

LA CAMPANYA ROBANETA EXIGEIX

  • A les marques de roba i a les companyies: que adoptin les mesures necessàries per garantir que les i els treballadors de tota la seva cadena de subministrament rebin un salari digne, donant passos concrets i que es puguin mesurar.
  • Als governs dels països productors del sector tèxtil: que garanteixin que els salaris mínims que estableixin compleixen els estàndards del salari digne.
  • Als governs europeus: que desenvolupin regulacions que garanteixin que les marques tèxtils assumeixen les seves responsabilitats per l’impacte que tenen sobre la vida de les treballadores de les seves cadenes de subministrament, incloent el seu dret a un salari digne.

I. PARLEM DE SALARIS DIGNES

Un salari digne per a qualsevol treballadora hauria de ser suficient per cobrir les seues necessitats bàsiques i les de la seua família. En la indústria del vestit de Cambodja, més del 80% de les treballadores són dones, d’entre 18-35 anys. Molts d’ells tenen fills i famílies que mantenir. Amb l’augment dels costos de la vida, l’habitatge, l’alimentació, el vestit, l’educació, el transport i l’assistència sanitària, el salari mínim no és suficient. De fet, el pis salarial a Cambodja està calculat en 283 dòlars mes. Això és més de 4 vegades el salari mínim actual.

Definició (segons convenis de l’OIT 95 i 131, Recomanacions de l’OIT 131 i 135 i en la Declaració Universal dels Drets Humans Article 23):

Els salaris i beneficis pagats per una feina estàndard han de complir com a mínim les normes mínimes legals o industrials i els salaris seran sempre suficients per satisfer les necessitats bàsiques dels treballadors i les seves famílies i garantir uns ingressos discrecionals.

Per ser més precisos, un salari digne:

– s’aplica a totes les treballadores: no ha d’haver cap salari més baix
– s’assoleix dins de la setmana de treball, que no és en cap cas més de 48 hores (per damunt d’aquesta xifra és considerarien hores extraordinàries)
– es compon d’un salari bàsic, sense incloure prestacions, bons o pagament d’hores extres
– cobreix les necessitats bàsiques del treballador i la seva (una família de 2 adults i 2 nens)
– proporciona un ingrés discrecional, que és almenys el 10% de la quantitat necessària per cobrir les necessitats bàsiques.

 

II. ALIANÇA PEL SALARI DIGNE A ÀSIA: UN SALARI DIGNE MÉS ENLLÀ DE LES FRONTERES

Què és l’Aliança pel Salari Digne a Àsia?
L’Aliança pel Salari Digne a Àsia (AFWA) és una aliança internacional de sindicats i activistes pels drets laborals que treballen juntes per exigir que es pague un salari digne a les treballadores tèxtils.

L’Aliança pel Salari Digne va començar al 2005, quan sindicats i activistes pels drets laborals de tota Àsia van acordar una estratègia per millorar la vida de les treballadores i els treballadors de la confecció. Al ser una campanya que naix de les pròpies treballadores i sindicats de la regió representa les preocupacions i necessitats de les pròpies treballadores. La seua lluita central és aconseguir un salari digne, a través del càlcul d’un salari digne unificat a Àsia.

Per què un Salari Digne a Àsia?
La majoria de les peces de vestir al món es fabriquen a aquesta regió, i no obstant això, les treballadores asiàtiques són les pitjor pagades.

El problema

La indústria de la confecció a Àsia proporciona milions de llocs de treball, però els salaris estan lluny de ser suficient perquè les treballadores puguen de viure amb dignitat.

Totes les treballadores de la confecció a Àsia necessiten d’un augment salarial per poder mantenir les seues necessitats bàsiques i les de seues famílies – incloent allotjament, alimentació, educació i salut. Però la mobilitat de les marques (possibilitat que tenen per canviar ràpidament la seua producció d’una país a un altre) limita la capacitat de negociació col·lectiva de les treballadores: les empreses amenacen amb marxar a un altre lloc si consideren que les reivindicacions de les treballadores són excessives.

Així les grans empreses s’aprofiten de la falta d’oferta de treball estable d’aquests països i acaben per empitjorar encara més les condicions de treball. I si els treballadors ofereixen resistència, comença l’atac als drets sindicals i la repressió.

Sabies què?

En una peça de roba només entre el 1-2% del cost va a la treballadora que ho va fer. Això significa que en una samarreta de 8 €, la treballadora rebrà 24 cèntims.

La solució: Un Salari Digne a Àsia.

El Salari Digne a Àsia proposa un salari unificat per a totes les treballadores de la confecció a Àsia que siga suficient per viure dignament. Basant-se en factors comuns, com el nombre de membres de la família, les necessitats nutricionals bàsiques d’una treballadora i els seus familiars i altres necessitats bàsiques com la salut i l’educació, el Salari Digne a Àsia és capaç de calcular la quantitat mínima necessària per constituir un salari digne.

La importància del Salari Digne a Àsia està en fer patent que les condicions laborals, o de vida, no estan subjectes a coacció o negociació. La campanya proposa una estratègia de negociació col · lectiva regional en una indústria dominada per compradors globals. Aquesta dada és necessària per calcular l’amenaça de la mobilitat del capital. La idea fonamental és evitar la competència basada en els nivells salarials entre els exportadors de la confecció asiàtics i assegurar que els beneficis siguen repartits al llarg de la cadena de subministrament.

 

III. CÀLCUL DE L’ESCALA SALARIAL

El model de calcul d’un salari digne, recull una sèrie de dades de referència a tindre en compte a l’hora d’establir un salari en una regió. Aquests són:

– Salari mínim legal

– Línia de pobresa

– Cost de la vida

– Els salaris acordats a través de convenis col · lectius

– Salaris acordats pels sindicats locals

– Salari mitjà de la industria local

– Salari  mitjà de les fàbriques locals amb millors pràctiques

 

LINKS D’INTERÈS

Tejiendo Salarios Dignos

Wage Ladder Background Study

Pin It on Pinterest

Share This