És possible vestir sense treball esclau?

10/setembre/2015 | Notícies

Què és la roba ètica?

La paraula ètica pot significar moltes coses diferents per a persones diferents, per tant, la resposta a la nostra pregunta anterior dependrà d’allò que entenem per ètica en cada cas. Per a algunes persones fa referència al fet que el producte és respectuós amb el medi ambient, elaborat amb materials orgànics o reciclats. Per a altres, significa que la roba està feta per artesans o petits productors. Algunes persones poden relacionar el mot amb la compra de productes de segona mà o d’origen local. Totes aquestes qüestions, tot i que responen a aspectes ben diversos, són totes molt importants.

La Campanya Roba Neta se centra en les condicions de treball dins de la indústria de la confecció. Per aquest motiu, per a nosaltres una empresa “ètica” és aquella en què les treballadores al llarg de tota la cadena de subministrament poden exercir els seus drets laborals internacionals. Aquestos són:

– Exercir un treball escollit lliurement.

– El pagament d’un salari digne.

– Treballar en condicions segures i saludables.

– No fer un horari de treball excessiu i només dur a terme hores extraordinàries de manera voluntària.

– No patir cap tipus d’assetjament sexual, discriminació o abús verbal i / o físic.

–  Gaudir de llibertat d’associació per defensar i millorar els propis drets laborals a través de de l’organització sindical o la negociació col·lectiva.

– Disposar d’una cobertura social en cas de malaltia, permís de maternitat, etc.

– Cobrament d’una indemnització justa en cas d’acomiadament.

On puc comprar roba ètica?

Aquesta pregunta no és tan fàcil com sembla. Encara que hi ha moltes empreses que diuen que produeixen de forma ètica, no hi ha una definició universal de què significa exactament això. És responsabilitat de les consumidores anar més enllà del procés de compra i preguntar a les empreses què estan fent realment per a autoconsiderar-se com a ètiques.

Per a nosaltres, la ètica vol dir que els drets de les treballadores han de ser respectats en tota la cadena de subministrament. Actualment no hi ha cap gran cadena de distribució que s’ajusti a allò que la Campanya Roba Neta entén com a moda ètica. Hi ha algunes empreses que han fet petits passos en aquesta direcció (link informe salaris), però cap d’elles s’ha guanyat el dret a ser considerada ètica, segons el nostre parer.

D’altra banda, trobem les marques alternatives (que fan servir termes com ara moda ecològica, sostenible o de comerç just ): aquelles que utilitzen un model diferent de producció i/o comerç. Per exemple, algunes treballen amb cooperatives o productors artesanals; altres se centren en  qüestions com el respecte al medi ambient. Algunes marques alternatives estan fent un esforç genuí per qüestionar la forma en què la indústria de la confecció opera en l’actualitat; altres són més bombo que substància.

Alguns projectes on pots trobar roba ètica són:  l’Associació de Moda Sostenible de Barcelona, que agrupa dissenyadors i professionals del sector. El projecte de consum responsable Pam a Pam, un mapa on trobaràs projectes d’economia solidària arreu de Catalunya. Les iniciatives Multi-Stackeholders (IMS), que agrupen empreses, sindicats locals i ONG, per treballar conjuntament i millorar les pràctiques laborals mitjançant codis de conducta sistemes de control eficaços. Són IMS: Fair Wear Foundation, Ethical Trading Initiative o Social Acountability International.

L’aparició de marques alternatives és un senyal positiu, però perquè la indústria del vestit canvi realment i els drets de les treballadores siguin respectats, el canvi principal ha de venir de les grans empreses que tenen l’hegemonia en el mercat. Si comprem marques alternatives, enviem un missatge a les grans marques dient que la ètica sí que importa, però és igual d’important pressionar al carrer i fent mobilitzacions les empreses transnacionals perquè canviïn les seves pràctiques.

Informa’t: Guia per a vestir sense treball esclau

També et pot interessar

Pin It on Pinterest

Share This