1 de MAIG: reivindiquem el dret de lliure sindicalització

01/maig/2020 | Notícies

L’Organització Mundial del Treball (OIT) estima que es perdran uns 195 milions de llocs de feina a tot el món a causa de la pandèmia, portant milers de persones a l’atur, al treball precari i a la pobresa laboral.

De nou, cal defensar la vida, les persones que sostenen les cures i la vida, els treballadors i les treballadores del Sud global i Nord: aquesta és una lluita compartida.

Avui, dia 1 de maig, ens preguntem: amb l’actual crisi de la Covid-19, qui es fa càrrec dels drets de les persones que treballen en les cadenes de subministrament global?

Hi ha més de 150 milions de treballadores en països de baixos ingressos que produeixen articles per exportar a l’Amèrica del Nord, Europa i el Japó, i desenes de milions més en llocs de serveis vinculats a empreses transnacionals als països més rics.

Només al sector de la roba, el tèxtil i el calçat, hi ha 50 milions de persones arreu del món treballant, moltes d’elles dones, el sou de les quals és el principal ingrés per a les seves famílies.

RS1314_Bangladesh_CleanClothes_11_VAD03316_KristofVadino

Lliure sindicalització

“Tothom té dret a constituir sindicats per a la defensa dels seus interessos i a afiliar-s’hi”, tal com recull l’article 23 (punt quatre) de la Declaració Universal dels Drets Humans.

Per què insistim a subratllar avui, 1 de maig, el dret de lliure sindicalització a la indústria tèxtil?

– Per fer visible una de les grans vulneracions en drets laborals de les grans marques tèxtils, els seus proveïdors i la falta de protecció social per part dels països més afectats per la crisi de la Covid-19.

– Perquè, segon consta als informes internacionals, s’ha aprofitat la crisi generada per la pandèmia per acomiadar principalment les dirigents sindicals de les fàbriques tèxtils d’arreu del món. Han estat les primeres de la llista!

– Perquè actualment, la vulneració dels drets de les persones treballadores al sector tèxtil, sobretot els de les dones, és un fet que denunciem des de fa anys, però actualment, amb la crisi de la Covid-19, es fa encara més evident. Especialment en estats liberals, on les lleis de seguretat laboral són precàries i el tèxtil representa el sector que més aporta al PIB (per exemple, a Bangladesh).

– La participació i l’organització de les treballadores és ara més important que mai. En aquesta crisi, qui representa les persones treballadores?

Qui s’encarrega dels drets de les dones que tenen a càrrec els seus familiars i que, en molts casos, encara no han rebut els salaris del mes de març?

És molt important que durant la pandèmia, les treballadores, tant en les fàbriques com en el sector detallista o de distribució, estiguin al centre de les solucions econòmiques per garantir que les mesures que haurien de protegir la seva salut no serveixin per agreujar la seva situació de vulnerabilitat.

La llibertat d’associació i els convenis col·lectius són imprescindibles per garantir la legítima defensa dels seus drets i un salari i condició de treballs dignes. Les empreses tèxtils han d’apostar per proveïdores que promocionin activament la lliure associació.

Veieu el vídeo de LLiure Sindicalització realitzat per la Campanya Roba Neta de SETEM Catalunya amb la col·laboració de Claraboia Audiovisual.

#RobaNeta

www.robaneta.org

Articles d’interès:

– Entrevista ràdio: treballadores del tèxtil i Covid-19

– Rana Plaza i lluita treballadores durant el Covid-10

– Mesures d’urgència per minimitzar l’impacte de la pandèmia en la salut i vida de les treballadores.

 

Declaració Universal de Drets Humans*

Article 23

1. Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció de la seva ocupació, a condicions equitatives i satisfactòries de treball, i a la protecció contra l’atur.

2. Tota persona, sense cap discriminació, té dret a salari igual per igual treball.

3. Tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria que asseguri per a ell i la seva família una existència conforme a la dignitat humana, completada, si cal, amb altres mitjans de protecció social.

4. Tothom té dret a constituir sindicats per a la defensa dels seus interessos i a afiliar-s’hi

*Adoptada i proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides, resolució 217 A (III), de 10 de desembre de 1948

#Lluitescompartides

També et pot interessar

Pin It on Pinterest

Share This