Carta pública: H&M ha d’adherir-se al compromís pel salari digne realitzat el 2013

19/març/2018 | Notícies

A principis del 2013, H&M va fer un compromís àmpliament publicitat on explicava que les treballadores de les seves cadenes de subministrament rebrien un salari digne el 2018. El 2018 ja ha arribat (fa uns mesos) però centenars de milers de treballadores que cusen els productes d’H&M segueixen rebent salaris de pobresa.

Com a Campanya Roba Neta hem fet pública una carta dirigida als alts càrrecs d’H&M. Davant del Consell d’Administració, director general i responsable de sostenibilitat d’H&M, vam demanar informació específica sobre els esforços fets fins ara i vam fer un guió dels passos que H&M hauria de fer per actuar de  maneraresponsable i garantir el compromís de 2013.

Benvolguts membres del Consell d’Administració d’H&M, estimat Sr. Persson, estimada Sra. Gedda,

La vostra companyia va fer un compromís innovador i àmpliament difós el 2013 oferint a les persones treballadores de la vostra cadena de subministrament l’esperança d’un futur millor. Es van comprometre a pagar a les vostres treballadores un salari digne el 2018, decisió basada en el judici correcte de què els governs estan actuant massa lentament quan es tracta d’augmentar els salaris mínims. A mesura que avança el 2018, estem desitjant veure el compromís complert durant els pròxims mesos.

Seguint les demandes de la carta anterior enviada al Cap de Sostenibilitat (setembre de 2017) fem pública aquesta carta per ressaltar que no hi ha prou informació disponible públicament perquè ningú pugui avaluar de manera significativa els vostres esforços. Per això, us demanem que complementeu els vostres informes de sostenibilitat amb la següent informació específica:

  1. Informació sobre els projectes pilot de Salaris Dignes realitzats com a part del compromís d’H&M, incloent-hi informació sobre fàbriques concretes, nivell salarial, accions i calendari establert per a cada fàbrica i lliçons apreses.
  2. La seva definició del que és un ‘salari digne’ així com informació sobre la metodologia proposada per calcular un ‘salari just’ i assegurar-se que realment es paga.
  3. Basant-se en la definició anterior, els nivells mínims de salaris acceptables, en termes concrets, per a tots els països productors.
  4. Informació detallada sobre els esforços realitzats en iniciatives salarials existents.
  5. Un desglossament de costos de l’estructura de preus, que especifica com els costos laborals es calculen actualment i com això és diferent d’abans que es fes el compromís de salari digne d’H&M (incloent-hi informació sobre quant més H&M està pagant als proveïdors per garantir que els preus siguin prou alts per pagar a totes les persones treballadores el ‘salari just’

També hem d’assenyalar que, malauradament, H&M ha reformat i diluït el valuós compromís del 2013. Aquell any es va prendre la decisió de fer un pas endavant i assumir la responsabilitat de què 850.000 persones treballadores de la vostra cadena de subministrament rebessin un salari digne. Tanmateix, recentment, el vostre enfocament s’ha modificat i diu que el compromís vol garantir que ‘els sistemes de gestió de salaris millorats sostinguin salaris dignes equitatius en socis comercials que produeixen el 50% del volum de productes del grup H&M‘. Aquesta modificació no només redueix la quantitat de persones treballadores que esperen rebre un salari digne, sinó que també torna a allunyar la responsabilitat de la marca adjudicant aquesta responsabilitat a la fàbrica i als governs nacionals. Efectivament, posa a H&M entre les marques que s’abstenen de pagar directament als propietaris de les fàbriques deixant que les persones treballadores només comptin amb les revisions inadequades de salaris mínims dels governs.

Creiem fermament que les marques com H&M tenen la responsabilitat i la capacitat d’assegurar que les seves persones treballadores rebin un salari que els permeti viure una vida digna, ja que H&M ho afirmava el 2013. Vam acollir amb satisfacció el seu compromís de 2013 com un pas endavant i remarcar la tendència dins les cadenes de subministrament de tèxtil per evitar la responsabilitat assenyalant la manca d’accions dels altres. Per tant, us animem a mantenir-vos fidels al vostre compromís original i començar a garantir directament els salaris de la vostra cadena de subministrament.

Actuar sobre el compromís de 2013 d’una manera significativa inclouria:

  • Un full de ruta detallat sobre els increments salarials, amb objectius de creixement del nivell de salari, fixats en el temps i mesurables i en les pràctiques de compra.
  • Una clara inversió en relacions sostenibles a llarg termini amb les fàbriques.
  • Canvis mesurables i transparents dels salaris reals de les persones treballadores de la cadena de subministrament d’H&M.

L’oficina internacional de la Campanya Roba Neta i els nostres membres de la xarxa i socis de campanya esperen que H&M implementi les mesures anteriors i prenguin el compromís de 2013 tan seriosament com els centenars de milers d’obrers que van cobrir les seves esperances. Seguirem contínuament els processos rellevants i compartirem públicament les nostres observacions.

També et pot interessar

Pin It on Pinterest

Share This