Renovació de “l’Acord Internacional per la Salut i la Seguretat en la Indústria Tèxtil i de la Confecció” per sis anys.

19/desembre/2023 | Notícies, Seguretat i salut

Fins a la data, 77 marques han signat el nou Acord Internacional, el programa de seguretat jurídicament vinculant i d’obligat compliment per al sector de la confecció. En signar l’Acord, les marques es comprometen a garantir la seguretat a les fàbriques de la seva cadena de subministrament en almenys un dels països coberts pel programa. Els sindicats i les organitzacions de la Campanya Roba Neta fan una crida a totes les marques del sector de la confecció perquè signin aquest nou acord, basat en un model que ha demostrat ser la norma més estricta del sector durant l’última dècada.

L’Acord Internacional per a la Salut i la Seguretat en la Indústria Tèxtil i de la Confecció (Acord Internacional) va ser acordat pels sindicats mundials i les marques el passat 6 de novembre de 2023, poc després que expirés el programa anterior. El nou programa es basa en l’exemple de tres acords anteriors, el primer dels quals va entrar en vigor poc després de l’ensorrament a Rana Plaza l’abril de 2013.

El nou Acord tindrà una durada de tres anys, amb una pròrroga automàtica d’altres tres, i ampliarà la seva labor a altres països amb greus riscos en matèria de seguretat a les fàbriques. Això és molt important, ja que les morts i lesions de les treballadores i treballadors continuen sent molt freqüents en el sector de la confecció. Actualment, l’Acord Internacional compta amb programes a Bangladesh i el Pakistan. Els signataris de l’Acord Internacional han de signar almenys un d’aquests programes nacionals.

La Campanya Roba Neta insta les marques a adherir-se als programes dels països en els quals es proveeixen.

Les marques que no han assumit la responsabilitat de protegir la seguretat de les treballadores i treballadors en l’última dècada, han de fer-ho urgentment. El programa de l’Acord ha reduït dràsticament el nombre d’incidents a les fàbriques de Bangladesh, i actualment està marcant una veritable diferència al Pakistan. En negar-se a signar l’Acord Internacional, les marques neguen a les persones que confeccionen les seves peces l’accés al mecanisme de denúncia, i continuen fiant la seguretat de les seves fàbriques proveïdores a la realització d’inadequades auditories socials en lloc d’utilitzar el sistema d’inspeccions independents i els programes de reparació contemplats en l’Acord Internacional. “Entre les marques que tenen una producció considerable tant a Bangladesh com al Pakistan i que s’han negat sistemàticament a signar l’Acord figuren Levi’s, IKEA, Amazon, Walmart, Decathlon i ASDA, entre altres. Mentre es neguin a signar l’Acord, la vida de les seves treballadores continua estant en perill”, afirma Christie Miedema, de l’Oficina Internacional de la Campanya Roba Neta.

A Espanya, la Campanya Roba Neta fa una crida urgent al Grup TENDAM que es proveeix tant a Bangladesh com el Pakistan, perquè firmi l’Acord Internacional sense més demora.

També et pot interessar

Pin It on Pinterest

Share This