“Texans mortals”: Les marques de moda segueixen utilitzant el sandblasting en fàbriques de Bangla Desh

27/abril/2012 | Notícies

Zara, H & M, Levi ‘s, Diesel o Lee estan sota pressió per l’informe que presenta Campanya Roba Neta que revela que se segueixen desgastant texans utilitzant la tècnica mortal del sandblasting en fàbriques proveïdores de Bangla Desh.

La Campanya Roba Neta  presenta el nou informe “Texans mortals” que demostra que en les fàbriques de Bangla Desh que produeixen roba per a l’exportació al mercat europeu se segueix utilitzant la tècnica del sandblasting posant en greu risc la vida de les persones treballadores que són exposades a contraure greus malalties pulmonars, entre elles silicosi.

El sandblasting s’ha convertit en el mètode principal per l’acabat de la majoria dels texans que ofereixen un look “desgastat”. L’envelliment artificial del vaquer s’aconsegueix projectant raigs de sorra a alta pressió sobre la tela vaquera.

La investigació de terreny revela que, tot i que moltes marques internacionals com Zara, H & M, Levi ‘s, Diesel o Lee hagin prohibit la tècnica del sandblasting en les seves cadenes de producció des que s’iniciés fa un any la campanya internacional “No-sandblasting”, la veritat és que no sembla que hagin adoptat les mesures preventives i de seguretat necessàries perquè la prohibició sigui efectiva.

L’informe descobreix que independentment de si una marca ha prohibit o no l’ús de la tècnica del sandblasting se segueix utilitzant – tant de forma manual com mecànica – en les fàbriques de Bangla Desh. La investigació demostra a més que el risc de contraure silicosi no se circumscriu només a la tècnica manual sinó també a la mecànica, perquè no s’aplica el raig de sorra en compartiments perfectament estancs, la maquinària utilitzada és vella i no existeixen o no s’usen els equips de seguretat necessaris per protegir els / les treballadors / es de la inhalació de pols de sílice.

Les persones treballadores entrevistades van declarar que poden arribar a realitzar torns de fins a 12 hores al dia en sales plenes de pols, amb poca ventilació i sense protecció adequada de seguretat. Moltes de les persones entrevistades patien constants atacs de tos i dificultats respiratòries. També van afirmar que sovint la producció es porta a terme a la nit per evitar les visites dels auditors. La majoria coneixia a persones que ja havien emmalaltit.

L’informe recull testimonis de persones treballadores que han rebut instruccions d’utilitzar sandblasting per complir els terminis exigits per les empreses clients, encara que aquestes ho hagin prohibit expressament. El propietari d’una de les fàbriques declara que li és impossible complir amb els dissenys demandats sense recórrer a l’ús de sandblasting.

També posa de manifest la falta d’atenció mèdica proporcionada als i les treballadores que han contret la malaltia a Bangla Desh i les dificultats que existeixen per aconseguir el diagnòstic i tractament adequats, en part a causa de la manca de consciència per part de els / les professionals mèdics a l’hora de vincular la malaltia de silicosi amb la indústria de roba.

En la majoria de les fàbriques investigades ha quedat patent que la repercussió de la prohibició ha estat irregular, la supervisió escassa i les mesures adoptades fins ara han estat burlades àmpliament. L’informe demostra que no n’hi ha prou amb la prohibició voluntària de les empreses per aconseguir que deixar de causar malalties i morts de silicosi.

“És alarmant que la moda segueixi cobrant-se vides de persones treballadores per desgastar texans gairebé una dècada després que els metges donessin la veu d’alarma per l’elevat nombre de casos de silicosi entre les persones treballadores de la indústria de roba a Turquia “, va dir Eva Kreisler, coordinadora estatal de la Campanya Roba Neta,” les marques de moda tenen encara molt marge d’actuació per eradicar aquesta tècnica i evitar més morts “.

Recomanacions:
La xarxa internacional Campanya Roba Neta planteja una sèrie de recomanacions que tant les marques com els governs i organismes internacionals haurien d’adoptar per posar fi a l’ús del sandblasting en la indústria de roba.

Les empreses haurien de revisar els seus dissenys i terminis de producció per permetre als proveïdors canviar a altres tècniques d’acabat de texans. També haurien de treballar estretament amb els sindicats locals i organitzacions de defensa dels drets laborals per garantir que la prohibició es respecta.

Els governs dels països productors haurien de prohibir l’ús d’aquesta tècnica i els de la Unió Europea d’introduir una prohibició d’importació dels productes que hagin estat sotmesos a sandblasting. A més, la Campanya Roba Neta promou que la indústria de roba sigui inclosa en el Programa d’Eradicació Mundial de la Silicosi de l’Organització Mundial de la Salut / Organització Internacional del Treball Internacional i la posada en marxa d’un programa específic per Bangla Desh.

Descarregar el resum de l’informe en castellà

Descarregar l’informe complet en anglès

També et pot interessar

Pin It on Pinterest

Share This