Diligència deguda en matèria de sostenibilitat empresarial: la UE aconsegueix un acord polític històric, però fa falta més per a garantir els drets humans

14/desembre/2023 | Notícies

A primera hora d’aquest matí (14/12/23), el Parlament Europeu i el Consell de la UE han aconseguit un acord sobre la Directiva relativa a la diligència deguda en matèria de sostenibilitat empresarial. Aquesta llei històrica, proposta per primera vegada per la Comissió Europea en 2022, va ser rebuda per la societat civil com una oportunitat única per a fer front als abusos sistèmics contra els drets humans i el medi ambient en les cadenes de valor mundials.

Encara que l’acord obtingut representa un primer pas per a canviar el comportament irresponsable de les empreses i protegir els titulars de drets a tot el món, té algunes mancances que no equiparen la seva ambició inicial.

Noves obligacions perquè les empreses posin fi a les violacions dels drets humans
El text introdueix obligacions de diligència deguda en matèria de drets humans i medi ambient perquè les grans empreses identifiquin, avaluïn, posin fi o mitiguin i remeïn els danys que hagin causat o als quals hagin contribuït en les seves cadenes de valor. Aplicarà a les empreses estrangeres i de la UE, a les seves filials i a les seves relacions comercials.

Les obligacions de diligència deguda s’ajusten en la seva major part a les normes internacionals de les Nacions Unides, l’OIT i l’OCDE, i inclouen sòlides disposicions per a la participació de les parts interessades, inclosos els sindicats. Això suposa una millora respecte a la proposta inicial. On el text difereix del dret indicatiu internacional és en la gamma de drets coberts. Cal destacar que s’han inclòs els convenis fonamentals de l’OIT sobre principis i drets en el treball. No obstant això, els estats membres es van negar en aquesta fase a incloure el Conveni sobre seguretat i salut dels treballadors i el seu marc promocional connex, a pesar que el Consell d’Administració de l’OIT va reconèixer aquests instruments com a fonamentals el juny de 2022.

“Aquest acord representa una fita per a les marques i empreses del sector de la confecció. Hauran d’assumir la seva responsabilitat pels abusos dels drets laborals a un salari i ingressos dignes o a la llibertat d’associació”, ha declarat Muriel Treibich, Coordinadora de Lobby i Incidència Política de l’Oficina Internacional de la Campanya Roba Neta (CRN). “Ara disposem d’un marc europeu, més ambiciós que altres lleis nacionals similars, per a garantir els drets i la justícia a les treballadores i els treballadors del sector de la confecció i el calçat”.

Aplicació i drets de les víctimes
El text també introdueix sancions econòmiques basades en el volum de negocis per a les empreses que incompleixin les seves noves obligacions, així com una xarxa d’autoritats competents en els estats membres que podran rebre denúncies dels i les titulars de drets.

Les treballadores i els treballadors perjudicats també podran demandar a les empreses en virtut del nou règim de responsabilitat civil quan sofreixin danys a conseqüència d’una fallada en la diligència deguda. “Això obre noves vies de justícia per a les persones afectades”, segons Giuseppe Cioffo, de l’Oficina Internacional de la CRN. “És positiu que algunes de les mesures d’accés a la justícia del Parlament s’hagin inclòs en el text final. No obstant això, ens preocupa la restricció als abusos dels drets col·lectius proposada pel Consell”.

Encara que els responsables polítics han anunciat un acord aquest matí, encara queden molts detalls per conèixer. Una vegada publicat el text definitiu, tant el Consell de la UE com el Parlament Europeu hauran d’aprovar-lo formalment en els pròxims mesos. La Campanya Roba Neta continuarà participant en el procés per a garantir que els drets humans en el sector de la confecció ocupin un lloc prioritari en l’agenda política.

Més informació:

També et pot interessar

Pin It on Pinterest

Share This