Informes

Retards perillosos per la seguretat

Retards perillosos per la seguretat

Walmart, Gap, VF, Target i Hudson’s Bay no han abordat els riscos mortals a moltes fàbriques, però l’Aliança de Bangladesh minimitza el problema amb estudis favorables de la situació. Retardsperillosos-Nov2016_informe-1Descarga

La indústria del calçat ha de sortir de l’ombra:

La indústria del calçat ha de sortir de l’ombra:

La indústria del calçat ha de sortir de l’ombra: les marques han d’assumir la seva responsabilitat en relació a les condicions de treball dels seus proveïdors La campanya Canvia De Sabates publica avui un informe que avalua les respostes de 23 empreses europees,...

Pin It on Pinterest

Share This