10 punts bàsics per arribar a un salari digne

14/juliol/2015 | Notícies

Punts bàsics que una marca ha de complir per garantir una producció justa:

 

1. Donar suport al principi del salari digne en la seva política empresarial

2. Respectar la llibertat sindical en tota la cadena de subministrament i promoure activament la cooperació amb els sindicats del país productor perquè les treballadores de la confecció puguin organitzar-se lliurement i defensar els seus drets.

3. Obrir un diàleg amb els sindicats i les organitzacions no governamentals dedicades a la protecció dels drets laborals.

4. Mostrar-se a favor d’un estàndard salarial digne en tots els països productors.

5. Adaptar el seu preu compra (és a dir, redistribuir les seves pròpies estructures de costos) per fer possible el pagament de salaris dignes.

6. Implementar programes de cooperació entre proveïdors, sindicats i organitzacions de defensa dels drets dels treballadors amb l’objectiu d’augmentar els salaris.

7. Donar suport públicament a les demandes de les treballadores, els sindicats i les organitzacions no governamentals a favor d’una revisió del salari mínim perquè es correspongui amb un  salari digne, i col·laborar amb els governs dels països productors per assegurar que l’aplicació d’un salari digne no condueix a externalitzar la producció.

8. Informar de manera transparent de les seves activitats, fent pública la seva cadena de subministrament i les mesures adoptades per a garantir el pagament de salaris dignes.

9. Col·laborar amb altres empreses, amb els sindicats i les organitzacions no governamentals per establir un salari digne (per exemple, mitjançant la unió d’iniciatives multistakeholders).

10. Presentar un full de ruta amb un calendari concret per a arribar a pagar un salari digne.

Un salari digne és un dret humà bàsic. Donem suport a les treballadores de la indústria tèxtil que lluiten cada dia per un salari que els permeti viure amb dignitat.

També et pot interessar

Pin It on Pinterest

Share This