Salaris dignes

Es beneficiarien les dones treballadores del salari digne?

Es beneficiarien les dones treballadores del salari digne?

Informe que evidencia la necessitat d’ adoptar una estratègia sensible al gènere pel que fa al discurs del salari digne. La càrrega de treball, les cures, els baixos ingressos… incideixen d’una forma més directa en les dones (gairebé el 80% de la força laboral en el sector). Si el salari mínim de referència establert és massa baix, es correrà el risc de refermar la seva de per si precària situació.

Castellà | Euskera

Informe sobre la Deguda Diligència en Drets Humans

Informe sobre la Deguda Diligència en Drets Humans

La responsabilitat d’ una empresa de dur a terme accions de Deguda Diligència en Drets Humans és una de les pedres angulars dels Principis Rectors sobre les empreses i els DDHH de les Nacions Unides. La Deguda Diligència en DDHH és un element clau del conjunt de mesures voluntàries que totes les empreses han d’ implementar. No obstant això, les mesures voluntàries continuen sent clarament insuficients.

Pin It on Pinterest