Es beneficiarien les dones treballadores del salari digne?

03/març/2021

El salari digne de referència en les cadenes de subministrament de la indústria global tèxtil i del calçat des d’ una perspectiva de gènere.

Consulta l’informe complet a Castellà | Euskera

La indústria mundial de la roba i el calçat depèn en gran mesura del treball de les dones, que conformen fins al 80% de la seva força laboral global. El debat sobre el salari digne presenta tant oportunitats com riscos per a milions de dones treballadores d’aquesta indústria. El salari digne és un dret humà fonamental i empoderant: com a tal, és una poderosa eina no només per millorar la situació laboral de les dones treballadores, sinó també per crear un marc en el qual tinguin l’oportunitat de portar a la pràctica totes les seves capacitats.

No obstant això, si el salari mínim de referència establert és massa baix, es correrà el risc de refermar la seva situació actual, en la qual han d’ afrontar nombroses conseqüències de gènere en relació amb la pobresa, així com múltiples càrregues de treball, incloses les tasques de cures. A més, s’ han d’ ocupar dels desafiaments ocasionats pels baixos ingressos. En conseqüència, es veuen obligades a treballar hores extres, ser pluriempleades o buscar els aliments més barats. Tot això els roba absolutament tot el seu temps. Per tant, aquest document argumenta que és imperatiu adoptar una estratègia sensible al gènere pel que fa al discurs sobre el salari digne.

A més, cal observar les implicacions que aquesta estratègia té en la metodologia per calcular el salari digne i en les mesures per implementar-lo.

Noticies

Pin It on Pinterest