Seguretat Laboral

Un entorn de treball segur és un Dret Humà Internacional

La carrera de la indústria de la confecció global per abaratir els costos té un preu molt alt: la salut i la seguretat de les treballadores. Més d’un segle després de l’inici de la revolució industrial, de regulacions i tractats laborals internacional les condicions de les treballadores no han millorat visiblement. Les treballadores segueixen perdent la seva salut i la vida mentre cusen la roba.

Salut i Seguretat Laboral

La salut i la seguretat en el treball són una de les principals prioritats en la lluita per millorar les condicions de treball en la indústria tèxtil. Això inclou des de les normes mínimes en matèria d’habitatge i el subministrament d’aliments fins al risc de mort, lesions greus i malalties professionals. L’exposició laboral a productes tòxics, sorolls i moviments repetitius i l’abandonament estructural de la seguretat dels edificis segueixen causant lesions i morts. A més a més, les treballadores, la majoria de les quals són dones, pateixen assetjament i violència sexual, verbal i psicològica.

Accidents mortals

L’interès internacional en matèria de seguretat en la indústria de la confecció ha crescut considerablement des dels tres últims desastres laborals que van sacsejar el món en 2012 i 2013: els incendis de les fàbriques Ali Enterprises i Tazreen a Pakistan i Bangladesh respectivament en 2012 i, especialment, el col·lapse de Rana Plaza a Bangladesh el 2013, on van morir 1136 treballadores i un miler van resultar ferides, convertint-se en el pitjor accident de la història de la confecció.

Aquests terribles incidents han augmentat la pressió pública i política cap a la creació d’un entorn de treball segur i saludable. Un pas endavant positiu és l’establiment de l’Acord Contra Incendis i la Seguretat d’Edificis a Bangladesh arran del Rana Plaza. Els desastres també han demostrat que els sistemes voluntaris de regulació empresarials i les auditories comercial no són prou per garantir un entorn segur per a les treballadores. Es necessiten una millor regulació, inspecció i l’aplicació de la legislació i les convencions internacionals, així com acords jurídicament vinculants amb les marques. Però per sobre de tot, unes condicions de treball veritablement segures només poden aconseguir-se si les treballadores poden abordar aquests temes lliurement, sense por de ser acomiadades.

Creiem que cap treballadora hauria d’arriscar la seva salut, la seva seguretat o la seva vida simplement per anar a treballar. El nostre objectiu és que els governs, les marques i els empresaris prenguin mesures per aconseguir llocs de treball més segurs. Tot i això, sabem que els desastres se seguiran succeint. Per això, també volem garantir que, quan el pitjor succeeixi, les treballadores rebin el suport mèdic i financer que necessitin per començar a reconstruir les seves vides.

 

Més informació

Retards continuats en les fàbriques proveïdores d’H&M a Bangladesh
26 de gener, 2016; CCC, ILRF, MSN and WRC

Les nostres veus, la nostra seguretat
Desembre, 2015; ILFR

Avaluació del compliment d’H&M amb el Pla d’Acció de Seguretat per a Proveïdors Estratègics en Bangladesh
1 d’octubre, 2015; CCC, ILRF, MSN and WRC

Skills

Posted on

18/03/2016

Pin It on Pinterest

Share This