“Texans mortals”: Les marques de moda segueixen utilitzant el Sandblasting a les fàbriques de Bangladesh

19/abril/2012

Zara, H&M, Levi’s, Diesel o Lee segueixen desgastant texans utilitzant la tècnica mortal del Sandblasting en algunes fàbriques proveïdores de Bangladesh

La Campanya Roba Neta, coordinava a nivell estatal per SETEM, presenta el nou informe “Texans mortals” que demostra que a les fàbriques de Bangladesh que produeixen roba per a l’exportació al mercat europeu es continua utilitzant la tècnica del sandblasting, posant en greu perill la vida de les persones treballadores que s’exposen a contraure greus malalties pulmonars, entre elles silicosis.

El sandblasting s’ha convertit en el mètode principal per a l’acabat de la majoria dels texans que ofereixen un “look desgastat”. L’envelliment artificial del texà s’aconsegueix projectant ràfegues d’arena a alta pressió sobre la tela vaquera.

La investigació de terreny revela que, tot i que moltes marques internacionals com Zara, H & M, Levi ‘s, Diesel o Lee han prohibit la tècnica del sandblasting en les seves cadenes de producció des que es va iniciar fa un any la campanya internacional “No-sandblasting”, la veritat és que no sembla que hagin adoptat les mesures preventives i de seguretat necessàries perquè la prohibició sigui efectiva.

L’informe descobreix que independentment de si una marca ha prohibit o no l’ús de la tècnica del sandblasting, aquesta se segueix utilitzant – ja sigui de forma manual o mecànica – a les fàbriques de Bangladesh. La investigació demostra a més que el risc de contraure silicosi no se circumscriu només a la tècnica manual sinó també a la mecànica, perquè no s’aplica la ràfega de sorra en compartiments perfectament estancs, la maquinària utilitzada és vella i no existeixen o no s’usen els equips de seguretat necessaris per protegir els treballadores i les treballadores de la inhalació de pols de sílice.

Les persones treballadores entrevistades van declarar que poden arribar a realitzar torns de fins a 12 hores al dia en sales plenes de pols, amb poca ventilació i sense la protecció adequada de seguretat. Moltes de les persones entrevistades patien constants atacs de tos i dificultats respiratòries. També van afirmar que sovint la producció es porta a terme a la nit per evitar les visites dels auditors. La majoria coneixia a persones que ja havien emmalaltit.

L’informe recull testimonis de persones treballadores que han rebut instruccions d’utilitzar el sandblasting per complir els terminis exigits per les empreses clients, encara que aquestes ho hagin prohibit expressament. El propietari d’una de les fàbriques declara que li és impossible complir amb els dissenys demandats sense recórrer a l’ús de sandblasting.

L’informe també posa de manifest la falta d’atenció mèdica proporcionada als/les treballadors/es que han contret la malaltia a Bangladesh i les dificultats que existeixen per aconseguir el diagnòstic i el tractament adequats, en part a causa de la manca de consciència per part de els i les professionals mèdics a l’hora de vincular la malaltia de silicosi amb la indústria de roba.

A la majoria de les fàbriques investigades ha quedat patent que la repercussió de la prohibició ha estat irregular, la supervisió escassa i les mesures adoptades fins ara han estat burlades àmpliament. L’informe demostra que no n’hi ha prou amb la prohibició voluntària de les empreses per aconseguir que els treballadors i les treballadores deixin d’emmalaltir i fins i tot morir de silicosi.

“És alarmant que la moda se segueixi cobrant vides de persones treballadores per desgastar texans gairebé una dècada després que la medicina turca donés la veu d’alarma per l’elevat nombre de casos de silicosi entre les persones treballadores de la indústria de roba a Turquia”, va dir Eva Kreisler, coordinadora estatal de la Campanya Roba Neta, “les marques de moda tenen encara molt marge d’actuació per eradicar aquesta tècnica i evitar més morts”.

Recomanacions:
La xarxa internacional Campanya Roba Neta planteja una sèrie de recomanacions que tant les marques com els governs i organismes internacionals haurien d’adoptar per posar fi a l’ús del sandblasting en la indústria de roba.

Així, les empreses haurien de revisar els seus dissenys i terminis de producció per permetre als proveïdors utilitzar altres tècniques en l’acabat de texans. També haurien de treballar estretament amb els sindicats locals i organitzacions de defensa dels drets laborals per garantir que la prohibició es respecta.

Els governs dels països productors haurien de prohibir l’ús d’aquesta tècnica i els de la Unió Europea haurien d’introduir una prohibició d’importació dels productes que hagin estat sotmesos a sandblasting. A més, la Campanya Roba Neta promou que la indústria de roba sigui inclosa en el Programa d’Eradicació Mundial de la Silicosi de l’Organització Mundial de la Salut / Organització Internacional del Treball i la posada en marxa d’un programa específic per Bangladesh.

Més informació:

Campanya NoSandblasting

Campanya Roba Neta 

Descarrega’t el resum executiu de l’informe en castellà

Descarrega’t l’iforme compet en anglès

Noticies

Pin It on Pinterest